Nyheter


  • Keolis och Ipsos släpper internationell studie om mobilitet och digitalisering

    Keolis har tillsammans med Ipsos publicerat resultaten från Keoscopie International, en världsomspännande mobilitetsstudie som undersökt vanorna hos 6 600 personer baserade i 37 städer i 15 länder. Studien tittar på mobilitetsvanor hos människor som bor i olika städer, hur dessa människor använder ny teknik och vilken inverkan digital teknik har på deras rörlighet. Resultaten belyser också specifika nationella och lokala avvikelser.