Nyheter


  • Keolis Sveriges VD går in i Keolis koncernledning

    Keolis Group gör förändringar i koncernledningen för att rusta bolaget för fortsatt framgång. För Keolis Sverige innebär det en strategisk rockad där Keolis svenska VD Jan Kilström går in i Keolis koncernledningen i rollen som CEO Continental Europe med ansvar för Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige samtidigt som Mikael Wågberg, idag kommersiell direktör Keolis Sverige, går in som tillförordnad VD för Keolis Sverige.