Uppdaterad 2024-06-25

En cirkulär kollektivtrafikbransch

Cirkularitet är ett vedertaget begrepp som får alltmer utrymme. Svenska regeringen har utvecklat en omfattande strategi för cirkulär ekonomi som fokuserar på hållbar produktion och konsumtion, samt giftfria och cirkulära materialflöden. Flera branscher arbetar systematiskt för att öka cirkulariteten i all produkt- och materialanvändning, men begreppet cirkularitet har ännu inte fått samma fokus i kollektivtrafikbranschen. 

Vi på Keolis ser en möjlighet att genom ett ökat cirkularitetsfokus bidra till att vår bransch blir såväl hållbarare som lönsammare. Det sistnämnda är intressant inte minst i skenet av regionernas budgetunderskott. Keolis har därför under det senaste året genomfört flera rundabordssamtal med regionala representanter runt om i Sverige för att lyfta frågor om hur kollektivtrafikens bussar kan användas mer cirkulärt. På samtalen deltog riksdagsledamöter, regionala politiker, Svensk kollektivtrafik, fackliga organisationer, akademi och ledarskribenter.

Vill du veta vad vi kom fram till? Läs vår rapport. Pdf, 5.8 MB.