Uppdaterad 2022-10-04

Första elektriska BRT-linjen i Frankrike

Sedan den 11 maj kör Keolis 43 elektriska bussar på tre av de fyra nya BRT-linjerna i franska Amiens. De fyra nya linjerna, som fått namnet Nemo, är ryggraden för stadens kollektivtrafik. BRT-satsningen förväntas utgöra mer än 70 % av den totala trafiken i Amiens samt ge en ökning med 28 % av passagerarantalet under de närmaste fem åren.

Som ett led i arbetet med att införa nya tjänster som syftar till att skapa en mer hållbar kollektivtrafik har Keolis just lanserat Frankrikes första elektriska BRT-system i Amiens. De 43 elektriska bussarna utgör en del av den flotta på 136 fordon som sedan den 11 maj drivs av Keolis på uppdrag av den lokala transportmyndigheten Amiens Métropole. Bussarna rullar på tre sträckor och trafikerar några av Amiens viktigaste knutpunkter, inklusive stadens centrum, fritidsanläggningar, universitetets sjukhuskomplex och campus samt tågstationer och bostadsområden.

Bussarna, som rymmer upp till 151 passagerare, tillverkas av spanska Irizar. De nya, miljövänliga, tysta och kostnadseffektiva fordonen innebär minskade utsläpp, minskat buller och vibrationer. Förutom förbättrad resenärsupplevelse kommer detta innebära förbättrad livskvaliteten för alla boende i Amiens.

Stundande förändringar

För att uppmuntra invånare från stadsområdet och kringliggande städer och byar att använda den nya mobilitetstjänsten var det gratis att åka med hela nätverkets linjer mellan 11 maj och 16 juni. Med start den 22 juni kommer hela nätverkets linjer att vara gratis på lördagar.

Som en ytterligare förbättring av det nya nätverket kommer ett nytt biljettsystem att införas för att göra resandet lättare, dessutom lanseras ett nytt inkluderande avgiftssystem baserat på resenärernas inkomster.

Keolis har bedrivit kollektivtrafik i Amiens sedan 2012. I slutet av 2017 förnyades kontraktet fram till slutet av april 2024. Keolis får därmed fortsatt förtroende för att tillhandahålla kollektivtrafik för ortens 180 000 boende. Med införandet av BRT-linjen och omstruktureringen av det befintliga bussnätet räknar Keolis och Amiens Métropole med ett ökat passagerarantal på 28 % mellan nu och slutet av kontraktet 2024.

I och med sin roll som leverantör stöder Keolis Amiens Métropole i stadens extremt ambitiösa övergångsmål till en mer hållbar stad. Lanseringen är en viktig milstolpe i Keolis strategi för en hållbar kollektivtrafik. Målet är att fortsatt växa inom hållbara transporter internationellt och att bli den största operatören av elektriska fordon i Frankrike under 2019.