Uppdaterad 2022-10-04

Så ökar vi bussens framkomlighet – studie presenterar fem sätt

Om bussen får lättare att ta sig fram i trafiken, väljer fler att åka buss. Vilka åtgärder för att öka bussens framkomlighet ger mest effekt?

– Det står klart för beslutsfattare och tjänstepersoner att en prioritering av bussen i trafiken är av största vikt för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Olika åtgärder ger olika effekter. Vår studie visar att det inte alltid är de dyraste åtgärderna som ökar framkomligheten säger Astrid Adelsköld, trafikstrateg på Keolis, som drivit projektet ”Hur ska vi prioritera bussen?”.

Astrid Adelsköld

framkomlighetsåtgärder

På ett seminarium i Stockholm idag, 5 mars, presenterades studiens resultat och diskuterades av Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm, Thomas Karlsson, borgarrådssekreterare, Stockholms stad och Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag.

Fem typer av åtgärder för ökad framkomlighet har studerats och värderats när det gäller potentiell restidsminskning och samhällsekonomisk nytta för resenärerna:

  1. Separering av bussen, exempelvis att bussen får egna körfält
  2. Hållplatsutformning, mer utrymme ges för bussen och resenärerna vid hållplatsen
  3. Signalåtgärder, trafiksignalerna prioriterar bussen
  4. Trafikreglering, justeringar med vägmarkering och skyltning i gatumiljön
  5. Trafikering, trimning av linjesträckning och avstånd mellan hållplatser.

Rapportens slutsatser är att rätt kombination av dessa åtgärder kan minska restiden med 20 % i högtrafik och 10 % i genomsnitt över dygnet på den fiktiva linje som presenteras i studien. Vidare visar studien att arbete med framkomlighetsåtgärder längs en busslinje ökar resandet på ett kostnadsneutralt sätt.

Projektet har finansierats av Svenska Bussbranschens Riksförbund, bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsfond, och har genomförts i samverkan mellan Keolis, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Stockholms stad och Sveriges Bussföretag.

Ladda ner broschyren Hur ska vi prioritera bussen?