Nyheter


 • Oberoende utredning av olyckan i Klaratunneln klar

  Keolis har tagit del av den utredning som RISE gjort av olyckan vid Klaratunneln i Stockholm den 10 mars 2019.RISE har anlitats som oberoende part för att klargöra händelseförloppet samt identifiera vilka faktorer som kan ha lett fram till olyckan. I utredningsarbetet har personal i olika befattningar på Keolis inklusive föraren intervjuats. Dokumentation av rutiner för utbildning, kommunikation, skaderapportering samt information som varit tillgänglig har granskats. Undersökning har gjorts av trafikplatsen vid Klaratunnelns infart, en referensbuss har undersökts och granskats. Film och foton från media samt Keolis har granskats. En dialog om trafikplatsen har förts med Tekniska Kontoret för Infrastruktur i Stockholms kommun.Med anledning av de faktorer som RISE identifierat i rapporten kommer Keolis genomföra följande åtgärder.
  • Keolis kommer att se över och förbättra sina instruktioner och utbildningsinsatser vid nyanställningar av personal. Detta arbete påbörjades redan dagarna efter olyckan den 10 mars och kommer nu att fortsätta med rapporten som underlag.
  • Keolis kommer att initiera dialog med Trafikkontoret i Stockholms stad över hur funktionaliteten på varningssystemen vid infarten till Klaratunneln kan förbättras. Trafikkontoret i Stockholms stad är väghållare vid infarten till Klaratunneln och ansvarar för signalsystem och utformning av inkörningsskydd.
  • Keolis kommer att initiera dialog med Trafikförvaltningen (SL) över hur funktionaliteten på kommunikationsutrustningen kan förbättras. Trafikförvaltningen är ansvariga för IT- och kommunikationsinfrastrukturen för busstrafiken i Region Stockholm.
  Läs hela rapporten här Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster..


 • Rekordstor tillväxt för Keoliskoncernen

  2018 var ett exceptionellt bra år för Keolis utveckling med många vunna anbud. Mest tongivande för resultatet är det vunna anbudet av järnvägstrafiken i Wales Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Koncernens omsättning ökade med 10 procent till 5,93 miljarder euro, en förbättring från 2017 som såg en ökning med 6,4 procent. Även koncernens rörelseresultat ökade med 15 procent från 342 miljoner euro till 392 miljoner euro.Läs hela pressmeddelandet på engelska här Word, 68 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Keolis förbinder Aarhus med två internationella flygplatser

  Keolis i Danmark har fått förtroendet att trafikera sträckorna mellan Aarhus och Billunds och Tirstrups internationella flygplatser kommande åtta åren. Keolis kommer att trafikera samt underhålla bussarna åt uppdragsgivaren Midttrafik med start 29 september 2019. Biljetter kommer att kunna bokas via den app som Keolis Danmark tagit fram, i appen kommer resenärer även kunna se vilka stolar som är tillgängliga ombord i realtid. Scania och Keolis har tillsammans tagit fram inredningen i bussarna som kommer erbjuda extra plats för bagage samt större utrymmen för cyklar och skidor. Keolis trafikerar sedan tidigare bussar i nio danska städer samt spårvagn i Odense och Aarhus.Läs hela pressmeddelandet på engelska här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..