Nyheter


 • Ny styrning ger positiva effekter för förarna

  Sommaren 2017 installerades Volvo Dynamic Steering (VDS) i elbussarna på linje 55 i Göteborg. Resultatet av en långtidsstudie som gjorts i samband med detta visar nu tydligt att arbetsrelaterade fysiska besvär hos bussförarna kan minska med hjälp av den nya styrningen.


 • Internationella framgångar för Keolis

  Under juni månad kunde två av Keolis internationella dotterbolag gå ut med besked om banbrytande framgångar. I Norge har Keolis vunnit sin första upphandling av busstrafik och i Kanada startade företagets första uppdrag inom spårväg på den nordamerikanska kontinenten.


 • Besök Keolis i Almedalen

  Efter en händelserik vår med UITP Global summit i Stockholm och Järvaveckan börjar Almedalen närma sig. I år kommer vi att arrangera två seminarier och möjlighet till personliga möten under måndagen den 1 juli. Temat för årets seminarier är innovation, digitalisering och autonoma fordon inom kollektivtrafiken.

 • Säkra och hållbara transporter med geofencing

  Geofencing, eller geostaket, är egentligen inte en revolutionerande teknik. Den baseras på GPS-enheter i fordon, en beprövad teknik som kan användas på ett nytt sätt. Geofencing innebär nämligen att man kan rita in exempelvis hastighetsbegränsningar på specifika sträckor i GPS-kartorna. Dessa och andra villkor gör att det med teknikens hjälp går att påverka förbrukning, slitage, säkerhet och miljöpåverkan.Med anledning av händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 blev möjligheterna med geofencing extra aktuella och i samband med olyckan i Klaratunneln i Stockholm den 10 mars 2019 lyftes tekniken åter fram som en lösning på trafikens säkerhetsproblem. Även från transportbranschens sida ser man klara fördelar med geostaket. Minskad olycksrisk, förbrukning och slitage är alla lockande fördelar med ett införande av GPS-styrda begränsningar. Det finns dock aspekter med tekniken som måste beaktas innan ett fullfjädrat införande. Till exempel mister geofencing sin poäng om GPS-signalen bryts. Samtidigt måste mjukvaran vara helt säker och skyddad mot intrång.Keolis har frågat Trafikverkets måldirektör, Maria Krafft, och Region Stockholms trafikregionråd, Kristoffer Tamsons, hur de ser på geofencing och dess införande.Vilka fördelar medför geofencing?
  Kristoffer Tamsons: Att göra geofencing till standard i bussarna har många fördelar. Först och främst är det ett viktigt steg i att göra SL-trafiken smartare och bättre. Genom att nyttja den nya teknikens möjligheter kan vi se till att öka säkerheten, ge ekonomin en uppsida och göra klimatet till en vinnare. Detta då färre olyckor och fordonsskador samt lägre bränsleförbrukning är att vänta.
  För det andra har geofencing enorma fördelar vad gäller att göra Stockholm till en säkrare stad. Jag brukar bara behöva säga Drottninggatan och Klaratunneln för att folk ska förstå hur angelägen den här tekniken är. Det här blir ett sätt att sätta stopp för den risken när det gäller våra bussar.Maria Krafft: Tekniken adresserar många hållbarhetsegenskaper där transportören eller staden kan säkra hastighetsgränser, tillgång till sårbara miljöer och användande av fossilfria bränslen. En hållbar hastighet är central för att erbjuda attraktiva, säkra, renare, mindre bullriga och tryggare trafikmiljöer, särskilt där skyddade och oskyddade trafikanter blandas.Vilka nackdelar och svagheter ser du med tekniken? Maria Krafft: Primärt behöver säkerhetsfrågan hanteras. Men det gäller alla uppkopplade fordon och inte explicit geofencing.Det kan även vara bra om systemet kan kringgås i speciella situationer och att det är dynamiskt, det vill säga att geofencingen kan varieras dag och nattetid liksom helger. Viktigt är att data inte lagras utan att överföring av position och hastighet bara finns i realtid.Jag skulle säga att det primärt inte är tekniken som är ett hinder utan snarare att det behövs ett arbetssätt där man successivt utvärderar acceptansen så att vi får stödsystem som har en förankring hos befolkningen.Kristoffer Tamsons: All teknisk utveckling måste analyseras och utvärderas för att undvika några negativa konsekvenser i dess implementering, däri ingår även tekniken för geofencing.Kommer geofencing kunna implementeras på bred front eller är det endast till för tyngre kommersiella fordon? Kristoffer Tamsons: Från vår sida kommer vi nu att ta höjd för en så bred front som möjligt i SL-trafiken. I SL:s kommande upphandlingar av busstrafik likväl som i befintliga avtal tas nu höjd för att trafikoperatören ska kunna sätta in och förbereda teknik så att SL:s busstrafik kan komma att vara uppkopplad och positionerad i varje ögonblick, vilket medför att geofencing kan användas. Jag tror att om vi kan ta på oss ledartröjan i detta så kommer fler aktörer att vilja följa.Maria Krafft: Det finns goda förutsättningar för att det ska kunna implementeras på bredare front. I dagsläget är det transportören själv som väljer rutten som kan geofencas men framöver kan det bli möjligt för exempelvis en stad att kvalitetssäkra zoner genom att alla uppkopplade fordon då blir berörda. I första hand kommer nyttotrafiken beröras. Nästan hälften av alla resor görs av yrkestrafik och näringslivets transporter som görs i tjänsten. Därmed finns en stor potential att sätta ett lugnare och mjukare tempo i trafiken.När tror du att vi kan ha ett utbyggt system för detta och vilka förutsättningar krävs? Maria Krafft: En samverkanplattform är etablerad som är finansierad av Trafikverket 2019-2022. Där finns många aktörer redan involverade men fler behövs. Fokus är att se över regelverk, dataöverföring mellan väghållare och transportör, utöver statiska geofencingzoner behöver vi även testa dynamiska och genomföra ett antal demoprojekt för lärande i syfta att kunna skala upp och implementera i större omfattning.För att kunna möjliggöra geonfencing på bredare front så behövs en regelöversyn som exempelvis möjliggör att städer kan utföra lokala föreskrifter. Det bör kunna hanteras inom de närmsta 2-4 åren.Vilka ser du som viktiga samarbetspartners/aktörer för att driva utvecklingen framåt? Kristoffer Tamsons: Geofencing och dess funktioner genom det digitala staketet kan vara av stora fördelar för fler än bara SL. Vi må vara ledande i området men fler har att gynnas av denna möjlighet. Teknik som kan begränsa fordons hastighet eller avgöra om fordonet ska gå på förbränningsmotor eller el borde vara väldigt eftertraktad. Jag vill därför rikta en uppmaning till övrig kollektivtrafik i Sverige, men också andra kravställare på tyngre nyttotrafik oavsett om vi talar lastbilstransporter eller sophämtning, att följa vårt exempel.Maria Krafft: Ingen part löser detta själv utan det krävs gemensamt arbete mellan transportörer, väghållare, myndigheter och transportköpare.Det är en styrka att frågan drivs från flera håll. Dels kan transportköparen upphandla hastighetssäkrade transporter, dels kan de kvalitetssäkra sin värdekedja. Väghållaren kan kvalitetssäkra trafikmiljöer och industrin kan hitta utvecklade affärsmodeller. Myndigheternas roll är att se över regelverket och att möjliggöra piloter och demos.


 • Första elektriska BRT-linjen i Frankrike

  Sedan den 11 maj kör Keolis 43 elektriska bussar på tre av de fyra nya BRT-linjerna i franska Amiens. De fyra nya linjerna, som fått namnet Nemo, är ryggraden för stadens kollektivtrafik. BRT-satsningen förväntas utgöra mer än 70 % av den totala trafiken i Amiens samt ge en ökning med 28 % av passagerarantalet under de närmaste fem åren.


 • Keolis och Ericsson visade hur 5G kan användas för att styra autonoma fordon på distans

  Keolis visade tillsammans med Ericsson upp den nya tekniken i samband med internationella kollektivtrafikmässan UITP i Stockholm. Från mässan kunde besökare styra det autonoma fordonet som befann sig vid Ericssons huvudkontor i Kista, 15 kilometer bort. Reaktionstiden mellan förarens kommando och fordonets reaktion är i och med 5G nere på millisekunder vilket gör att ett viktigt steg kan tas i utvecklingen av autonoma fordon jämfört med vad 4G-nätet har tillåtit.Utifrån testresultaten planerar Keolis att installera tekniken på de autonoma fordon som företaget trafikerar på olika orter i världen. Företaget ser autonoma fordon som ett lättillgängligt, miljövänligt, flexibelt och kostnadseffektivt komplement till traditionella kollektiva färdmedel. Sedan de inledande testerna i Lyon tillsammans med tillverkaren Navya har Keolis kört autonoma fordon i Paris, Rennes och Lille samt i Storbritannien, Australien, Kanada, USA och Belgien.Läs hela pressmeddelandet på engelska här Pdf, 143.9 kB, öppnas i nytt fönster..


 • Keolis deltar i Järvaveckan 2019

  Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.Fokus på rekryteringI transportbranschen är kompetensbristen stor och svårigheten att hitta rätt kompetens är det största tillväxthindret för många företag. Inte minst gäller detta för det som ibland kallas för samhällets blodomlopp, kollektivtrafiken, där bristen på förare är mycket stor. Transportföretagen bedömer till exempel att 7 300 bussförare behöver anställas i Sverige fram till 2020 och i Stockholm finns det behov av en betydande andel av det totala behovet.– Lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver delaktighet från samhällets alla parter. Järvaveckan skapar en mötesplats som minskar avståndet mellan medborgare och folkvalda politiker, innerstad och ytterstad, centrum och periferi, Ahmed Abdirahman, Initiativtagare till Järvaveckan.I år medverkar därför Keolis för första gången på Järvaveckan. Vi är ständigt på jakt efter nya talanger och 14-16 juni är vi på plats på Spånga IP. I vårt tält kan du träffa rekrytering, trafikskola och flera av våra medarbetare. Passa på att provköra en buss i vår simulator och prata med några elever och framtida medarbetare.Keolis är en av de största aktörerna inom branschen och en trygg arbetsgivare med stora möjligheter till vidareutbildning och utveckling. Som bussförare kan du till exempel ha olika uppdrag såsom servicevärd, instruktör eller ersättare till drift- och trafikledning. Hos Keolis finns alltid mångfald, jämställdhet och gemenskap i fokus.Välkomna att träffa oss på Spånga IP under Järvaveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi finns på plats 14 till 16 juni mellan klockan 14:00 och 21:00. På plats finns Keolis rekryterare, trafikskola, förare och mekaniker samt representanter från Komvux.Järvaveckan 2019 Tid: 12-16 juni, mellan 14.00 och 21.00Plats: Spånga IP, Solhems Hagväg 2Pris: GratisPå plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul.