Nyheter


  • Keolis fortsätter bedriva trafik i södra och östra Stockholm

    Trafiknämnden i Region Stockholm har nu formellt beslutat om att förlänga avtalet med Keolis gällande busstrafik i trafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö, det så kallade E19 avtalet. Förlängningen träder i kraft vid årets hösttidtabellskifte och innebär att Keolis fortsätter bedriva busstrafik södra och östra Stockholm fram till minst april 2023.– Vi är glada över att Trafiknämnden i Stockholm ger oss förlängt förtroende och ser fram mot att få fortsätta bidra med väl utförd och hållbar kollektivtrafik i området, säger Keolis VD Jan Kilström.Förlängningsavtalet innebär fortsatt höga krav på Keolis som trafikutövare och förberedelser för förlängningen har initierats.

  • Keolis erbjuder kompensationsledigt till medarbetare som vaccinerar sig

    Keolis erbjuder medarbetare som har reglerad eller schemalagd arbetstid en timmes kompensationsledigt med full lön mot att de vaccinerar sig. Syftet är att uppmuntra till vaccination och att medarbetare som behöver genomföra vaccinationen på sin fritid får ersättning för det.


  • Keolis vinner stor upphandling i Uppsala

    Idag meddelades att Keolis har vunnit en stor upphandling gällande stads- och regiontrafik i Uppsala, Enköping och Bålsta. Uppdragsgivare är Region Uppsala. Till trafikstarten i juni 2022 avser Keolis att investera 500 miljoner kronor för att förnya hela bussflottan i trafikområdet. Samtliga bussar kommer att drivas med förnybart bränsle, däribland biogas och biodiesel. Investeringen skapar bekvämare resor för resenärerna, bättre arbetsmiljö för medarbetarna och förbättrar samtidigt regionens klimatavtryck.– Det här är andra gången på kort tid som Keolis vinner ett nytt avtal och vi är väldigt glada över att få bidra med bra kollektivtrafik även i Uppsala. Vi har jobbat intensivt med kvalitet, effektivitet och väl förpackade erbjudanden till våra uppdragsgivare, något vi nu ser resultatet av, säger Keolis VD Jan Kilström.Avtalet sträcker sig över nio år och omfattar 71 busslinjer.