Hållbarhetspartner till Rädda Barnen

Sedan i maj 2022 är Keolis hållbarhetspartner till Rädda Barnen, detta innebär att vi stöttar genom att bidra finansiellt till Rädda Barnens fokusområden. Rädda Barnen hjälper exempelvis barn i Ukraina, längs landets gränser och i Sverige. De finns på plats hela vägen. Gåvor gör skillnad för barn som har det svårt – i Ukraina och runt om i världen. Vi är stolta över att stötta Rädda Barnen!

Vägen mot att bli hållbarhetspartner startade genom en företagsinsamling i mars 2022 i spåren av att kriget bröt ut i Ukraina. Initiativet upparbetades gemensamt av Keolis och Unionen och fick brett stöd inom företaget. Tillsammans lyckades vi bidra med
200 000 kronor, 56 000 kronor samlades in av Keolis medarbetare, 10 000 samlades in av Unionen klubben – resterande summa sköt Keolis till.

Klas Wallin som är Ordförande Unionens Riksklubb Keolis Sverige på Unionen berättar:

”Vid årets början skedde det otänkbara, Ryssland inledde en invasion ett aggressivt krig där dom gick in i Ukraina. Det medförde att flera miljoner civila människor fick fly från bomber och soldater.

I Unionens Riksklubb Keolis styrelse tog jag upp tanken, hur vi som en del av den europiska gemenskapen och bidra för att ge alla dessa flyktingar stöd och värme.

Vi tog upp idén med Keolis ledningsgrupp om att göra en gemensam insamling, där alla anställda fick göra en gemensam insamling och sen skulle Keolis som företag matcha det insamlande beloppet.

Vi blev glada att Keolis nappade på tanken och genom Rädda Barnen skapades ett swish nummer där vi kunde följa insamlingen.”

Jan Kilström, VD på Keolis om att vara hållbarhetspartner med Rädda Barnen.
”Krig är alltid fruktansvärt och värst är det för barnen. Vi på Keolis är stolta över att vara med och bidra till Rädda Barnens viktiga arbete.”

Foto: Dan Stewart / Save the Children