Klimat- och miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöarbetet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Detta innebär att vi hela tiden följer upp och granskar vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Här är några exempel på vad vi gör:

100% av bussflottan drivs med förnybara bränslen

Som Sveriges första stora kollektivtrafikföretag drivs Keolis bussflotta av 100% förnybara drivmedel redan sedan november 2015. Läs mer

Elbussar

Sedan 2015 kör vi i samarbete med huvudmän och leverantörer elbussar på flera håll i Sverige.

Ett ökat behov av el skapar en ökad efterfrågan på förnybar el och vi arbetar aktivt för tillgång till den mest hållbara elen. Från att ha varit med och producerat vindkraftsel till att nu ha gått över till Miljömärkt el.

The Global Compact

Som en del av Keolis Group är vi medlemmar i The Global Compact. FN:s hållbarhetsöverenskommelse med 10 principer som vi förbundit oss att uppfylla inom miljö och socialt ansvarstagande  Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöarbete i korthet

  • Vi arbetar aktivt för att få fler att välja kollektivtrafiken.
  • Vi återvinner i princip allt material. I dag har vi endast 2% deponi.
  • Vi kontrollerar och utvärderar all användning av kemikalier, för att göra medvetna val. 
  • Vi köper el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
  • Vi utbildar våra förare i KeoDrive för att köra sparsamt för att minska bränsleåtgången och samtidigt skapa en tryggare och behagligare resa för våra resenärer.

Mer om KeoDrive
– smart körteknik leder till minskade utsläpp

På Keolis arbetar vi ständigt med nya lösningar som ska minska vår resursförbrukning och miljöpåverkan. En metod som visat sig vara framgångsrik är KeoDrive – smart körteknik som leder till både minskade utsläpp och nöjdare resenärer.

Hittills har vi infört KeoDrive i Stockholms innerstad, Lidingö, Karlstad, Falun, Borlänge, Hisingen och på linje 100 i Göteborg. Under de närmaste åren kommer KeoDrive att införas på alla depåer.

Teknik hjälper föraren att köra miljövänligt
I grunden handlar det om ecodrive-teknik där föraren kör fordonet på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Ett planerat körsätt där föraren har blicken långt fram i trafiken leder till mindre energiförbrukning, minskat underhåll och ökad komfort för resenärerna. Det kan till exempel handla om att släppa på gasen i god tid och rulla sista biten mot en hållplats, korsning eller rondell.

Det som är speciellt med KeoDrive är att vi använder utbildning och dialog i kombination med tekniskt stöd som hjälper föraren att köra miljövänligt. Under pågående körning mäts parametrar som hårda inbromsningar, tomgång, överhastighet, utrullning (varken gas eller broms) och krängningar. Informationen omvandlas till ett ”betyg” i form av en lampa som lyser rött, gult eller grönt. På så sätt påminns föraren hela tiden om sitt körsätt.