klimat- och miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöarbetet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Detta innebär att vi hela tiden följer upp och granskar vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Här är några exempel på vad vi gör:

100% av bussflottan drivs med förnybara bränslen

Som Sveriges första stora kollektivtrafikföretag blev Keolis bussflotta 100% fossilfri i november 2015. Samtliga 1 600 bussar drivs nu på ett förnybart bränsle. Läs mer

Fossilfritt Sverige

Keolis stödjer regeringens initiativ om ett Fossilfritt Sverige till år 2030. Med en helt fossilfri bussflotta vill vi visa att det redan idag är möjligt att övergå till förnyelsebara bränslen. Keolis deltar i Fossilfritt Sverige för att utbyta kunskap och synliggöra klimatfrågan.

Elbussar

Sedan 2015 testkör vi i samarbete med huvudmän och leverantörer elbussar på flera håll i Sverige.

  • Vi är stolt partner till prestigeprojektet ElectriCitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg.
  • Tillsammans med Karlstadsbuss kör vi ett antal elbussar i Karlstad

The Global Compact

Keolis Sverige är medlem i The Global Compact. FN:s hållbarhetsöverenskommelse med 10 principer som vi förbundit oss att uppfylla inom miljö och socialt ansvarstagande  Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Miljöarbete i stort och smått

  • Vi arbetar aktivt för att få fler att använda kollektivtrafiken
  • Vi utbildar våra förare i att köra sparsamt för att minska bränsleåtgången och samtidigt skapa en tryggare och behagligare resa för våra resenärer.
  • Vi återvinner i princip allt material. I dag har vi endast 2% deponi.
  • Vi kontrollerar och utvärderar all använding av kemikaler, för att göra medvetna val. 

 

Läs mer om Keolis klimat- och miljöarbete

Storytelling ska bidra till fossilfritt Sverige

Premiär för framtidens bussar

Sparsam körning minskar utsläppen

Säg nej till upphandlingar utan klimatkrav