Uppdaterad 2024-04-19

Frida Ahlsén – Projektledare inom trafikplanering

Frida Ahlsén gick programmet Kommunikations- och transportsystem (numera kommunikation, transport och samhälle) på Linköpings tekniska högskola och började planera busstrafiken i Handen och Ösmo på Keolis (dåvarande Busslink) som nyexaminerad civilingenjör 2009.

– Jag har de senaste 15 åren arbetat cirka halva tiden på Keolis som trafikplanerare. Resten av tiden har jag jobbat med järnvägstransporter, 2,5 år på Green Cargo och nu senast 5 år på Hector Rail. Både på Green Cargo och Hector Rail har jag jobbat strategiskt med planering och produktion och bland annat jobbat med kapacitetsbeställningen, analyser av trafiken och prognoser.

Efter att ha blivit kontaktad av sin tidigare chef om möjligheten att återvända till Keolis som projektledare, tog Frida beslutet att komma tillbaka.

– De sökte någon med planeringserfarenhet som kan arbeta med projekt och annat förbättringsarbete. Eftersom jag alltid trivts bra på Keolis och var redo att byta jobb så beslutade jag mig för att komma tillbaka, säger Frida.

Frida har tidigare både deltagit i och lett flera olika typer av projekt och hennes utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter har förberett henne väl för rollen som projektledare på trafikplaneringen.

– I min roll är erfarenheten från planeringsarbetet viktig, jag behöver både kunna förstå planeringen i alla led och även göra egna tester och analyser. I min utbildning och i mina andra jobb har jag arbetat mycket med stora datamängder och analyser av verksamheten på ett annat sätt än jag gjort inom Keolis, något jag också har stor nytta av i min nuvarande roll.