Uppdaterad 2024-04-19

Mattias Henriksson – Trafikutvecklare

Mattias Henrikssons karriärsresa tog avstamp i examen som civilingenjör i kommunikations- och transportsystem (numera kommunikation, transport och samhälle) på Linköpings universitet 2003. Utöver relevanta kurser i optimering, simulering och GIS gav utbildningen också en bra introduktion i logistik och persontrafik såväl som data- och telekommunikation. Utbildningen visade sig vara helt rätt för Mattias, likt flera andra på avdelningen.

Efter examen fick Mattias en traineetjänst på Keolis (dåvarande Busslink).

– Ganska snart märkte både jag och min chef att det var planeringsavdelningen som var rätt plats för mig. Först som trafikplanerare, där jag optimerade bussomlopp och förarscheman, och därefter som trafikutvecklare. Under ett par år kombinerade jag ibland lugnare perioder i jobbet som trafikplanerare med att köra buss i rusningstrafiken, berättar Mattias.

Mattias har även hunnit med några år på Swebus Express och på MTR Tunnelbanan innan han valde att komma tillbaka till Keolis.

– Jag har planerat många typer av kollektivtrafik, från den långväga till den lokala med hög turtäthet – hela tiden i systemet Hastus som är mer eller mindre branschstandard hos alla större företag, berättar Mattias.

Utvecklingsmöjligheter och att man arbetar med något som bidrar positivt till samhället, och verkligen gör nytta i vardagen för tiotusentals människor är en av drivkrafterna för Mattias, men en stor del i att göra arbetet roligt tillskriver Mattias sina kollegor.