100% Förnybart drivmedel

Keolis är specialister på kollektivtrafik. Vi levererar en säker, pålitlig och hållbar kollektivtrafik utifrån våra resenärers behov och bidrar på så sätt till hållbara städer.

Vår verksamhet är i gång dygnet runt, året runt. Bara i Sverige kör Keolis 70 miljoner kilometer per år. Det motsvarar 1 800 varv runt jorden. Våra val av drivmedel har därför stor betydelse. Samtliga våra bussar drivs med förnybara drivmedel.

Vi på Keolis och våra fordons- och drivmedelsleverantörer har ställt oss bakom regeringens initiativ om ett Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att driva våra 1 600 bussar på helt förnybara drivmedel har vi visat att det är möjligt.

Våra bussar drivs med


Biogas är till 96 % metangas (CH4). Gasen är lättare än luft och återvinns ur rötslam från reningsverk.

RME eller Raps Metyl Ester är en biodiesel som ersätter dieselolja. RME tillverkas genom att man utvinner rapsolja från rapsfrön som man sedan gör bränsle av.

HVO eller hydroserade vegetabiliska oljor, är en syntetisk diesel. Den fungerar också som en ersättning för diesel och är helt ren från icke önskvärda föroreningar, till exempel svavel.

Elbussar i Karlstad.

Etanol är en alkohol som utvinns ur grödor t.ex. vete och sockerrör samt annan biomassa som energiskog.

Hybrid. Hybridbussar är komfortabla, tysta och energieffektiva tack vare att de vid låga hastigheter drivs av el som återvinns från bussens egna bromsar.

Vi kör också helt eldrivna busslinjer i Stockholm, Karlstad och Göteborg.

Naturligtvis uppfyller alla Keolis leverantörer av förnybara bränslen EU:s hållbarhetskriterier.