Tunnelbana

Keolis har erfarenhet av både tung och lätt spårtrafik. Just tunnelbana kör vi i 8 städer runt om i världen bestående av 10 olika tunnelbanenät och 500 miljoner resenärer årligen. Från detta har vi samlat på oss 35 års erfarenhet.

Keolis och Alstom i Joint venture för tunnelbaneupphandlingen i Stockholm

Keolis och Alstom har ingått ett samarbete, Joint Venture, för att tillsammans delta i upphandlingen av Stockholms tunnelbana.

Keolis och Alstom erbjuder Stockholmsregionen och dess resenärer en unik tunnelbanekompetens. Bolagen driver redan idag kollektivtrafik till miljoner storstadsbor i till exempel Lyon, London och Ontario. Båda bolagen har också en djupgående förståelse för den svenska kollektivtrafiken och förser resenärer på flera orter runt om i Sverige med säkra, energieffektiva och pålitliga buss- och tågtjänster.

Keolis och Alstoms gemensamma erfarenhet av att tillhandahålla mobilitetstjänster kommer att säkerställa att Stockholms tunnelbana blir en pålitlig, trygg och väl fungerande pulsåder genom staden.

Första steget i anbudsprocessen för tunnelbanan är nu taget och bolagen har tillsammans lämnat in en prekvalificering för att delta i anbudet.

Trygghet i kollektivtrafiken

Våren 2022 tog Keolis fram en rapport om trygghet i Stockholms tunnelbana. En trygg kollektivtrafik är avgörande för att fler ska välja att resa hållbart. Keolis, så väl i Sverige som på andra marknader, verkar systematiskt för att ständigt förbättra och skapa ännu tryggare kollektivtrafikresor.

Här hittar du vår rapport ”Hur ökar vi tryggheten i Stockholms tunnelbana Pdf, 1.2 MB.” som Keolis har tagit fram i samarbete med Kantar Sifo.