Nyheter


 • Karlstadsborna nöjdast med sin kollektivtrafik för fjärde året i rad

  För fjärde året i rad är Karlstadsborna nöjdast i landet med sin ko llektivtrafik. Hela 89 procent av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda.


 • Bäddat för revolution i kollektivtrafiken

  Ny teknik ihop med anpassade styrmedel är grunden för en revolution inom persontransporter. En implementering av den nya autonoma tekniken skulle kunna innebära slutet för personbilen och nya möjligheter för kollektivtrafiken samtidigt som miljömålen skulle hamna inom räckhåll. Det menar Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.


 • Keolis först med anropsstyrd trafik i Frankrike

  Keolis är först ut i Frankrike med att lansera en anropsstyrd (on-demand) samåkningstjänst. Satsningen inleddes i Bordeaux den 7 november 2018 och pågår i 18 månader. Tjänsten är digitalt baserad och tänkt att komplettera befintlig kollektivtrafik men också erbjuda en ny och förbättrad upplevelse för resenären.


 • Svensk satsning på geofencing

  Från Trafikverket kommer nu initiativ för att öka användningen av geofencing i person- och varutransporter. Den nya tekniken kan göra det möjligt att öka trafiksäkerheten, sänka underhållskostnaderna och minska den kommersiella trafikens miljöpåverkan.


 • Stundande grönt ljus för Keolis autonoma taxi

  Under ITS World Congress i Köpenhamn hösten 2018 visade Keolis upp den autonoma taxi som företaget har utvecklat i samarbete med Navya. Taxin är tillsammans med en autonom buss, som också tagits fram med Navya, en del av den satsning på förarlösa fordon som pågår sedan flera år inom Keolis.