Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor med tillhörande svar. Under uppstartsarbetet kommer vi löpande att lägga till de frågor vi får från er med tillhörande svar.

Behöver jag söka en anställning hos Keolis nu?
Är du tillsvidareanställd/fastanställd:
I avtalet är det personalövergång, det betyder att din anställning på depåerna Råsta och Lunda kommer att övergå till Keolis vid trafikstarten. Du behöver alltså inte söka din anställning hos oss. Du kommer däremot behöva skriva på nytt anställningsavtal med Keolis. Detta kommer skickas ut under april och behöver signeras av dig senast sista april.

Är du timanställd/behovsanställd:
Personalövergång innebär inte att timanställdas anställning automatiskt går över till Keolis. Men Keolis välkomnar alla som är timanställd för att köra Råstas eller Lundas trafik att bli timanställda hos Keolis.

För att du ska kunna få en anställning hos oss krävs att du genomför alkohol- och drogtest hos vår företagshälsovård Avonova. Du blir kallad efter att du varit på uniformsprovning. Var noga med att gå på den tiden du fått inbokad. Passar inte tiden så är det bara att du kontaktar Avonova och bokar om till en ny tid.

Kommer jag att få samma schema hos Keolis som jag har idag?
Det finns ingen garanti för att få samma schema som du har idag. Men i god tid kommer information komma ut som beskriver hur sökning av scheman går till och vi ska försöka möta era önskemål så långt som det bara är möjligt.

Kommer jag att få samma tjänster på Keolis som jag har idag?
Nej det blir inte exakt, men så nära dina önskemål som det är möjligt, förutsatt att du söker tjänster och scheman i god tid.

Hur söker jag andra tjänster hos Keolis?
Du hittar våra lediga tjänster här https://keonet.keolis.se/31943.html Länk till annan webbplats.  Där kan du även registrera dig för att prenumerera på våra lediga tjänster.

Vilka utbildningar kommer att genomföras inför övergången till Keolis?
Introduktion och utbildning av nya system och vagntyper kommer att genomföras innan trafikstart.

Kommer Keolis att köpa några bussar av VR?
Keolis kommer att köpa 56 st bussar av VR. MAN årsmodell 2018 samt Mercedes Sprinter för närtrafiken.

Kommer Keolis att använda sig av serviceavtal för underhållet?
Keolis ambition är att göra underhållet i egen regi. Det kan finnas undantag för vissa vagntyper, till exempel skulle närtrafikens bussar kunna ligga på serviceavtal. Men vår princip är att göra saker "in-house".

Skicka in dina frågor

Skicka in dina frågor gällande uppstarten i formuläret nedan eller maila till E42_fragor@keolis.se
Välj depåtillhörighet * (obligatorisk)
Välj depåtillhörighet