Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor med tillhörande svar. Under uppstartsarbetet kommer vi löpande att lägga till de frågor vi får från er med tillhörande svar.

Behöver jag söka en anställning hos Keolis nu?
Nej. Din anställning i Råsta eller Lunda som du har idag kommer automatiskt att gå över till en motsvarande anställning hos Keolis.

Kommer jag att få samma schema hos Keolis som jag har idag?
Det finns ingen garanti för att få samma schema som du har idag. Men i god tid kommer information komma ut som beskriver hur sökning av scheman går till och vi ska försöka möta era önskemål så långt som det bara är möjligt.

Kommer jag att få samma tjänster på Keolis som jag har idag?
Nej det blir inte exakt, men så nära dina önskemål som det är möjligt, förutsatt att du söker tjänster och scheman i god tid.

Hur söker jag andra tjänster hos Keolis?
Du hittar våra lediga tjänster här https://keonet.keolis.se/31943.html Länk till annan webbplats.  Där kan du även registrera dig för att prenumerera på våra lediga tjänster.

Vilka utbildningar kommer att genomföras inför övergången till Keolis?
Introduktion och utbildning av nya system och vagntyper kommer att genomföras innan trafikstart.

Skicka in dina frågor

Skicka in dina frågor om uppstarten till E42_fragor@keolis.se